Välkommen till
Unga Symfoniker Öst

Tidsplan

Welcome to UngSO

Övergripande tidsplan för UngSO-produktion 2022

Lördag-söndag 2-3 april
Vad: Stämrepetitioner samt sceniskt arbete m coacher och regissör
Plats: De Geer-gymnasiet och ev kulturskola

Onsdag 15/6 - fredag 17/6
Vad: Internat med orkesterrepetitioner och sociala aktiviteter m coacher, regissör och dirigent
Plats: Lunnevad (internat)

Fredag kväll 19/8 - söndag 21/8
Vad: Orkesterrepetitioner och offentlig konsert (söndagen)
Plats: De Geer-gymnasiet (internat), De Geerhallen (repetitioner och konsert)

Måndag 22/8 – tisdag 23/8
Vad: Skolkonserter i länet
Plats: Varierande + De Geer-hallen